Shaman Spirits’ share issue begun on an electronic AROUND mobile platform on 20th of May 2016

Shaman Spirits’ continues to grow and the company invests strongly in order to meet the growing demand. The recent awards acquired by the company have increased the interest on the brands Shaman Spirits produces. The company invests (and has invested) on the expansion of the the production facilities and on a new bottling line which quintuples production potential. Running two shifts allows production capacity to grow up to 10 million bottles a year. In addition, the company is investing in new production tanks that ensure the adequate production capacity. The company is acquiring roughly 150 000 litres of new container volume.

More detailed information on the terms and the company can be found at www.around.fi. AROUND is a mobile issuance platform owned by Privanet Securities Oy. The paltform allows strongly growing Finnish SME sector companies to gather growth financing. After the emission the trade on the Shaman Spirits shares begins at Privanet trade platform which can be found at www.privanet.fi. The shares are book-entries.

If you are interested in more info please contact around@privanet.fi

 

IN FINNISH:Oy Shaman Spirits Ltd:n osakeanti Privanetin sähköisellä AROUND-mobiilialustalla alkoi 20.5.2016

Shaman Spiritsin kasvu jatkuu vahvana ja yhtiö investoi vahvasti pystyäkseen vastaamaan kasvavaan kysyntää. Viime aikoina yhtiön saavuttamat merkittävät palkinnot ovat lisänneet yhtiön tuottamien merkkien kysyntää. Yhtiö investoi ja on investoinut tuotantotilojen laajentamiseen ja uuteen pullotuslinjaan, jolla viisinkertaistetaan aikaisempi tuotantopotentiaali. Kahdessa vuorossa ajaminen mahdollistaa tuotantokapasiteetin nostamisen jopa 10 miljoonaan pulloon vuodessa. Lisäksi yhtiö investoi uusiin valmistussäiliöihin, jotta varmistetaan riittävä valmistuskapasiteetti. Uutta säiliötilavuutta hankitaan noin 150 000 litraa.

Tarkemmat tiedot osakeannin ehdoista ja yhtiöstä löytyvät osoitteesta www.around.fi. AROUND on Privanet Securities Oy:n mobiili emissioalusta, jonka avulla vahvasti kasvavat suomalaiset pk-sektorin yritykset voivat hakea kasvurahoitusta. Osakeannin jälkeen kaupankäynti Shaman Spiritsin osakkeilla alkaa Privanetin kauppapaikalla osoitteessa www.privanet.fi. Tarjottavat osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä around@privanet.fi

 

LIITTEET

Merkintäsitoumus PDF
Merkintäsitoumusliite PDF
Sijoitusmuistio PDF

SS_logo_white copy

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and product updates from Shaman Spirits.

You have Successfully Subscribed!