Merkintäaika alkaa 17.8.2021 ja päättyy 15.10.2021

YHTIÖ LASKEE LIIKKEESEEN ENINTÄÄN 269 542 UUTTA OSAKETTA

Yhtiön hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen suunnatun osakeannin. Osakkeiden suunnatulle tarjoamiselle on osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy, koska suunnatun annin avulla saadaan vahvistettua yhtiön pääomarakennetta liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi sekä saadaan yhtiön omistajakuntaan tahoja, joiden osaamista Yhtiö voi toiminnassaan merkittävästi hyödyntää.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi suunnatun osakeannin seurauksena nousta 560 916 osakkeesta enintään 830 458 osakkeeseen olettaen, että suunnattu osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 48,00 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Suunnattua Osakeantia ja 33,33 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Suunnatun Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Lisäksi todetaan, että samanaikaisesti suunnatun osakeannin kanssa toteutetaan maksullinen merkintäetuoikeusanti nykyisille osakkeenomistajille. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakeantien seurauksena nousta 560 916 osakkeesta enintään 1 110 916 osakkeeseen olettaen, että Maksullinen Merkintäetuoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Yhteensä Osakeanneissa Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 98,00 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeanteja noin 49,5 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeantien toteuttamisen jälkeen.

Merkintäoikeus

Oikeus merkitä tarjottavia osakkeita Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sijoittajien merkittäväksi. Sijoittajilla on oikeus ilman merkintäoikeutta merkitä heille Suunnattuja osakkeita.

Merkintähinta

Merkintähinta on yksi euro ja kahdeksankymmentäviisi senttiä (1,85) suunnatulta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta sisältää tavanomaisen alennuksen. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Merkintäaika- ja paikka

Merkintäaika ja -paikka Merkintäaika alkaa 17.8.2021 klo 14:00 ja päättyy 15.10.2021 klo 16:00. Merkintälista palautetaan täytettynä joko sähköisesti osoitteeseen ilpo@shamanspirits.com tai postitse yhtiön toimipisteeseen, Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Merkinnät ovat sitovia. Suunnatussa Osakeannissa merkittyjen suunnattujen osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän antamisen yhteydessä tai viimeistään 7 päivän kuluessa Yhtiön pankkitilille, Nordea FI14 1840 3000 0295 83.

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus päättää tarjottavien osakkeiden merkitsemisetä antiehtojen mukaisesti.

Osakeannin merkintälistat palautetaan täytettynä joko sähköisesti osoitteeseen ilpo@shamanspirits.com tai postitse yhtiön toimipisteeseen Tehtaantie 5 91800 Tyrnävä.